Přijímací řízení pro školní rok 2023-2024

Zápis do naší základní umělecké školy bude probíhat v týdnu od 13. - 17. května 2024

Vážení rodiče / uchazeči,

od 13. do 17. kvetna 2024 budou na naší škole probíhat zápisy do hudebního, výtvarného, tanečního a literárně- dramatického oboru.

K přihlášení a rezervaci termínu využijte naši elektronickou přihlášku.

 

 

Harmonogram přijímacího řízení:

obor: termín: čas: učebna:
      Hlavní hubova - Krátká 351
       
Klavír, varhany 13. - 14. 5.  13:00 - 17:00 č. 5
Elektronické klávesové nástroje 13. 5. 14:00 - 17:00 č. 2 
Akordeon 15. 5.  13:00 - 17:00 č. 10
Kytara, el. kytara, banjo 13. - 14. 5.  13:00 - 17:00 č. 4
Housle, violoncello 13. 5. 13:00 - 17:00 č. 9

Dechové nástroje

15. - 16. 5.

13:00 - 17:00

č. 4

Sólový a sborový zpěv

15. 5. 13:00 - 17:00 č. 10
Basová kytara, ukulele 17. 5. 13:00 - 17:00 č .5
Bicí nástroje  17. 5.  13:00 - 17:00 č. 8
Taneční obor 14. 5. 13:00 - 17:00 č. 3 (sál)
 

 

 

 

 

Pobočka - Dlouhá 163

Přípravné hudební studium 15. 5. 13:00 - 17:00 učebna HN
Výtvarný obor 16. 5. 14:00 - 17:00 č. 2 VO - Dlouhá ulice
Literárně-dramatický obor 13. 5. 14:00 - 17:00 č. 5 LDO - Dlouhá ulice

 

Prosíme o dodržení těchto termínů.

V případě dotazů nebo nevhodného termínu přijímacích zkoušek nás neváhejte kontaktovat.

zus_pribram@zuspb.cz

tel. 318 624 104

 

Přijímací řízení:

Absolvování přijímacího řízení je nutnou podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu v ZUŠ. Žák je přijat ke studiu na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky, doporučení zkušební komise a na základě kapacitních, personálních, organizačních možnostech školy. Přijetí žáka je v kompetenci ředitele školy.

 

Kritéria pro přijetí žáka a organizace vzdělávání:

 •   výsledek talentové zkoušky a doporučení zkušební komise
 •   kapacitní, personální a organizační možnosti školy
 •   věk k 1. 9.

 

Organizace výuky:

Výuka žáků podle § 109 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, probíhá ve čtyřech etapách:

 •   v přípravném studiu pro žáky ve věku od 5 let (1 až 2 roky)
 •   v základním studiu I. stupně pro žáky ve věku od 7 let (7 ročníků)
 •   v základním studiu II. stupně pro žáky ve věku od 14 let (4 ročníky)
 •   studium pro dospělé žáci ve věku od 18 let

 

V případě mimořádného talentu lze přijmout dítě mladší pěti let. Nabídka vyučovaných oborů a vyučovacích předmětů závisí na personálním obsazení školy.

Vzdělávání probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 71/2005 Sb. (o základním uměleckém vzdělávání).

 

 

HUDEBNÍ OBOR:

 Při talentové zkoušce žák

 • zopakuje rytmické ukázky (tleskání)
 • zazpívá lidovou nebo umělou píseň dle vlastního výběru
 • intonuje předehrané tóny (s klavírem)
 • pohovor s rodičem 

 

VÝTVARNÝ OBOR: 

 • Do výtvarného oboru mohou být přijímány děti ve věku od 5 let do přípravného ročníku. Talentová zkouška zahrnuje kresbu formátu A4 na téma pohádka nebo jiné podobné téma blízké vnímání dítěte předškolního věku. Na základě krátkého pohovoru s rodiči je možné zkoušku doplnit např. modelováním, nebo jinou dovedností dle informací od rodičů o zájmech a schopnostech dítěte.
 • Uchazeči 7 – 9 let:
 • přinesou barevný obrázek z představy na téma jejich oblíbených činností, zájmů, četby apod. Mohou též modelovat z keramické hlíny, vystřihovat a nalepovat z papíru či jinak prokázat své tvořivé schopnosti.
 • Uchazeči 10 – 14 let:
 • přinesou podle předlohy kreslené ovoce, květiny a jiné přírodniny, případně jednoduché předměty, dle charakteru předlohy buď barevně pastelkami, nebo tužkami. Je možné i modelování.
 • Přijímáme i zájemce ve věku 15–18 let, ti se mohou připravovat k talentovým zkouškám na vysoké výtvarné školy (obsah zkoušky bude určen na místě dle pohovoru s uchazečem). Uvítáme ukázky domácích prací k nahlédnutí. Prokázanou kreativní schopnost je však vhodné doplnit pozitivním přístupem ke zkoušce samotné a zájmem uchazečů o zvolený obor.

  

 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR:

 Uchazeči 6 - 12 let:

 •  motivační pohovor – uchazeč zde bude mít prostor pro prezentaci vlastní autorské tvorby
 •  báseň
 •  lidová/umělá píseň - není podmínkou
 •  základní motorické schopnosti (koordinační, rytmické, rovnováhové)

 Uchazeči 13 - 18 let:

 •  motivační pohovor – uchazeč zde bude mít prostor pro prezentaci vlastní autorské tvorby
 •  báseň/monolog (může být vlastní tvorby)
 •  lidová/umělá píseň - není podmínkou
 •  základní pohybové dovednosti (koordinační, rytmické, rovnováhové) 

Uchazeči studia pro dospělé:

 • motivační pohovor
 • báseň/monolog (může být vlastní tvorby)
 • lidová/umělá píseň - není podmínkou
 •  základní pohybové dovednosti (koordinační, rytmické, rovnováhové) 

  

Své dotazy k literárně-dramatickému oboru zasílejte emailem na burian.t@zuspb.cz

 

 TANEČNÍ OBOR:

 Požadavky pro zkoušky na taneční obor:

 •   rytmizace – zopakování rytmu, dodržení rytmické doby
 •   fyzické předpoklady, pohybová přizpůsobivost
 •   pohovor s rodičem

 

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.